MFI Alumni

2023 Graduates

Jing Cao Shurui Cao Andrea Pei Yi Chan
Ruodan Chen Senhao Chen Shupeng Chen
Xinyu Cheng Jiayi Guo Zefan Huang
Lingyue Kong Jiayue Li Zhengyu Li
Yixin Liang Songjie Lin Yifu Lu
Zhiye Luan Boris Migan John Ndolo
Jiaxin Ni Wan Ling Renee So Yiyun Sun
Zhewen Sun Peiyun Wu Xinyue Xiang
Liuqing Yang Shuyue Yu Shuyu Zhu

 

2022 Graduates 

Peace Ajilore Ruohui Li Xinyue Sun
Clinton Ali Jiayi Li Yujia Tan
Ruochong Dong Xiangyu Li Wenlu (Michelle) Wang
Dawei Dong Ye Liang Qin (Sophia) Wang
Yuxin Fan Wandi Lin Qifei Xie
Yisong Feng Meihui (Harper) Lin Jihua (Roger) Yang
Yuwei Feng Jingxuan (Jocelyn) Liu Yu (Simon) Yin
Alan Fontoura Chuqiao (Michelle) Liu Yuanming Zhao
Archit Goel Xiao (Susan) Lu  Hanyan (Sally) Zhao
Yilin Han Qianshu Ni  
Huan Jin Bilal Raja  

 

2021 Graduates

Sirui (Erica) Bai Yuzhou Liu Yuling (Tim) Wang
Qiandan (Tanya) Deng Yuhui (Rika) Liu Hongda (William) Wu
Tunan (Kris) Jia Yangshan (Lance) Liu Hanzhi (Jessie) Wu
Rong (Belle) Jiang Tianyu (Erin) Ma Yaru (Jeremy) Yang
Zhichun (Michelle) Kang Huasi (Iris) Ou Chenming Ye
Chi Fung (Leo) Leung  Shiya (Sophie) Ou Ruolin Yuan
Qianqian (Lydia) Li Jingyao (Joyce) Qiao Yuxuan (Gina) Zhang
Fengjiao (Betty) Li Kevin Wang Sichao Zhu
Zixuan (Leo) Lin Qiwen Wang  

 

2020 Graduates

Seryeong (Serena) Ahn Jiaxuan (Tiffany) Liu Xuanyi (Jenny) Wang
Ian Weng (Sophia) Chan Yijiao (Wanda) Liu Zhaohui (Iris) Wang
Feier Chen Saeed Mohamed Yunjie (Jessie) Xun
Luolin (Colin) Chen Jiahe (Maggie) Pan Yujie (Sherry) Yang
Yu Chen Tianrun Pang Pei (Patrick) Yang
Chu Chu Wanyan (Jennifer) Shao Zhiliang (Michael) Zhang
Simeng Li Wentao (Jason) Shi  Li (Adrian) Zhou
Yuejia (Joyce) Lin Chuyuan (Warren) Shi    
Xucen (Vivian) Liu Yiyao (Lily) Song  

 

2019 Graduates

Yizhou (Jake) Cai Ziou (Howard) Huang Ziyue (Abel) Wang
Kai Yin (Eric) Chan Weijie (Jerry) Lin  Jiayan Yang
Nan Chen Zhen (Eva) Liu  Xiao Pan Yuan
Yuting Chen Narek Margaryan Zehao (Nico) Zhang
Daodao (Sandy) Dong Jieni (Jenny) Song Jia Zhou
Ruoqing (Anna) Fang Hersh Stark  Zhiyuan (Evan) Zhou
Yi Chuan (Kiko) Fu Paola Tolentino Torchio Fei (Sophie) Zong
Yaoxi (Edward) He Yu (Karen) Wang    

 

2018 Graduates

Rongbang (Henry) Liu  Xing (Sherrie) Xu Jiameng (Bonnie) Zhang
Jiating (Lisa) Sun Xinling (Vivian) Yang Shuyi (Shirley) Zhu
Enze (Jason) Tong Meng (Moriah) Yu Siqi (Jerry) Zhu
Ke (Frieda) Tong Ziyue (Tessa) Zhang   
Hao (Charlene) Xia  Naibing (Irina) Zhang   

 

2017 Graduates

Jingyu Bao Hualun Li
Adrien Brice Nouya Zhenyi (Peter) Li
John Feng Alexey Pakhuchiy
Siying (Stephanie) Feng Tianjiao Qi
Kaiwen (Kevin) Jiang  Yiwen (Sophia) Zhang